Lottery ResultAditya Vihar,Hari Enclave,Murtikala Vihar,Deendayal Nagar,Sankalp Nagar,Shaurya Nagar,Rajaram Pura,Bilwa Awasiya Yojana,Vipra Vihar,Surya Nagar Block-A,Surya Nagar Block-B (Murtikar)